Ναυαγοσωστης Πισινας

Home
Ναυαγοσωστης Πισινας

navagosostis.pisinas

Η συμπεριφορά, όσον αφορά την επαφή με το υγρό στοιχείο, δίδεται από τις μικρές ηλικίες. Σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. η διαπαιδαγώγηση στην πισίνα, στην παραλία, η γνώση τεχνικών κολύμβησης όσο και η γνώση πρώτων βοηθειών είναι μέρος της σχολικής τους εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα, μια χώρα που η θάλασσα και γενικότερα το υγρό στοιχείο είναι έντονο, δυστυχώς, δεν υπάρχει ανάλογη εκπαιδευτική κάλυψη από τα σχολεία.

Για να καλυφθεί αυτό το μεγάλο κενό η Ναυαγοσωστική Σχολή Μακεδονίας συγκροτεί τμήματα για εκπαίδευση από μικρές ηλικίες, στη γνώση τεχνικών διάσωσης και πρώτων βοηθειών για την προστασία πρωταρχικά του εαυτού τους και πολύ περισσότερο την απόκτηση σωστής συμπεριφοράς στο υγρό στοιχείο. Βασικό επίσης είναι η ανάπτυξη σκέψης αλληλοβοήθειας προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Το πρόγραμμα αναφέρεται σε παιδιά που γνωρίζουν κολύμπι και η εκπαίδευση γίνεται σε κλειστή, θερμαινόμενη πισίνα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.