Επαγγελματιας Ναυαγοσωστης – Ναυαγοσωστης Θαλασσας

Home
Επαγγελματιας Ναυαγοσωστης - Ναυαγοσωστης Θαλασσας

lifeguard

Σ τη σχολή μας οι υποψήφιοι μπορούν να αποκτήσουν τις σωστές βάσεις σε θέματα εργασίας επαγγελματία ναυαγοσώστη, προσωπικής ασφάλειας στο υγρό στοιχείο, επιβίωσης στη θάλασσα, πρώτων βοηθειών, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν ως επαγγελματίες σε κάποια παραλία ή πισίνα της χώρας μας.

Τα μαθήματα απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών και έχουν διάρκεια ογδόντα (80) ώρες, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο σχετικά με την εκπαίδευση επαγγελματιών ναυαγοσωστών.  Στα μαθήματα διδάσκονται: θεωρία και πράξη σε θέματα ναυαγοσωστικής, όπως αιτίες ατυχημάτων, κίνδυνοι στο νερό από καιρικά φαινόμενα, από θαλάσσιους οργανισμούς, τρόποι διάσωσης και επιβίωσης στο νερό, χρήση εξοπλισμού, υπευθυνότητες και ψυχολογία ναυαγοσωστών, νομοθεσία και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα και χρήσιμα θέματα.

Τα μαθήματα πρώτων βοηθειών γίνονται από εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και των πρώτων βοηθειών. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται ότι οι υποψήφιοι τελειώνοντας την εκπαίδευσή τους, είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό τους συμβεί στο χώρο εργασίας τους ή και οπουδήποτε αλλού. Στο αντικείμενο των πρώτων βοηθειών, περιλαμβάνεται θεωρία και πράξη σε προπλάσματα με όλο τον απαιτούμενο ιατρικό εξοπλισμό καθώς και εξοικείωση των συμμετεχόντων στις τεχνικές. Τα αντικείμενα που διδάσκονται είναι: καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR) σε ενήλικα, παιδί και βρέφος, εξαγωγή ξένου σώματος, υποθερμία, θερμοπληξία, εγκαύματα, αιμορραγίες, λιποθυμία, καταπληξία (shock), ηλεκτροπληξία, κατάγματα, δηλητηριάσεις, επιληψία, ακινητοποίηση και μεταφορά πολυτραυματία. Το μάθημα γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης.