Εκπαιδευτης ναυαγοσωστων

Home
Εκπαιδευτης ναυαγοσωστων

lif
Βάση του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) 23 της 7/2/2000 εκπαιδευτές ναυαγοσωστών θεωρούνται αποκλειστικά και μόνο οι πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα κολύμβησης ή ναυαγοσωστικής. Στη σχολή μας, όσοι διαθέτουν τα προσόντα αυτά, μπορούν να εκπαιδευτούν στο να μεταδώσουν σωστά και υπεύθυνα στους υποψήφιους εκπαιδευόμενους ναυαγοσώστες την τέχνη του να σώζουν ζωές και να προσφέρουν στο συνάνθρωπο τους.

Μπορούν να μάθουν τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης των υποψηφίων έτσι ώστε οι απόφοιτοι της Σχολής μας να έχουν συνειδητοποιήσει ποια ακριβώς είναι η δουλειά του ναυαγοσώστη και τι ακριβώς προσπαθούν να κάνουν στην εγκατάσταση που αναλαμβάνουν να ελέγχουν.